SPREJEMAMO ZA SV. MAŠE!

SPORED SV. MAŠ  

Če želite prejeti zakrament sv. spovedi in obhajila izven sv, maše, pozvonite na domofon.   PETEK

7. maj
Gizela, opatinja
Prvi petek v mesecu

Olimje ob 19. uri:
Za dobro pripravo in sprejem vseh potrebnih milosti
Polje ob Sotli ob 18. uri:
Za † Ano Štefančič iz Brezovca
Podčetrtek ob 18. uri:
Za srečno pot in duše v vicah

SOBOTA
8. maj
Viktor Milanski, mučenec
Sobota po prvem petku

Olimje ob 19. uri:
Za † Marijo in Janeza Toplišeka ter za † Alojzijo, Jožefa in Gebi Žagar
Polje ob Sotli ob 18. uri:
Za † dekana Jožefa Rogača
Podčetrtek ob 18. uri:
Po namenu darovalca

ŠESTA VELIKONOČNA NEDELJA
9. maj

Polje ob Sotli ob 08. uri:
Za † Antonijo in Milana Stefanoviča
DevicaMarija na Pesku ob 09.00 uri:
Za † Florijana Stiploška
Podčetrtek ob 10.30 uri:
Za † Marijo Šelekar

PONEDELJEK
10. maj
Damijan de Veuster, misijonar med gobavci

Prvi prošnji dan

Olimje ob 19. uri:
Za † Franca in Veroniko Bevc (obl) ter Ivana Motoha
Polje ob Sotli ob 18. uri:
Za † Ano in Miha Štefančiča
Podčetrtek ob 18. uri:
Za žive in † župljane

TOREK
11. maj
Pankaracij, mučenec

Drugi prošnji dan

Olimje ob 19. uri:
Za † Slavico Strašek
Polje ob Sotli ob 18. uri:
Za † Marijo Merkša
Podčetrtek ob 18. uri:
Za † Marijo Šeligo

SREDA
12. maj
Leopold Mandič, kapucin-spovednik

Tretji prošnji dan

Olimje ob 19. uri:
Za † iz družine Ritonja in Pihler
Polje ob Sotli ob 18. uri:
Za † dekana Jožefa Rogača
Podčetrtek ob 18. uri:
Po namenu darovalca

ČETRTEK
13. maj
Gospodov vnebohod

Olimje ob 9. uri:
Za edinost kristjanov in za papeža Frančiška
Olimje ob 19. uri:
Za žive in † župljane
Polje ob Sotli ob 18. uri:
Za † Ano Štefančič iz Brezovca
Podčetrtek ob 18. uri:
Za † dekana Jožefa Rogača

PETEK
14. maj
Bonifacij, mučenec

Olimje ob 19. uri:
Za dobro pripravo in sprejem vseh potrebnih milosti
Polje ob Sotli ob 18. uri:
Za † Ivana Pustinek
Podčetrtek ob 18. uri:
Za † Martina in Marijo Šelekar

SOBOTA
15. maj
Zofija (Sonja), mučenka

Olimje ob 19. uri:
Za †† Rudolfa, Roberta in Danija Ceraja
Polje ob Sotli ob 18. uri:
Za † Cecilijo in Franca Planinca
Podčetrtek ob 18. uri:
Za † Ljudmilo Olenšek

SEDMA VELIKONOČNA NEDELJA
16. maj

Polje ob Sotli ob 08. uri:
Za † Ano in 2 Janeza Štefančiča ter Cecilijo Caglič
Za † Metoda Brezovca
Devica Marija na Pesku ob 09.00 uri:
Za † Franca in vse † Jakopinove ter Marijo in Jakoba Počivavška
Za Ivana Gobca
Podčetrtek ob 10.30 uri:
Za † Pustišek Antona, Božico in Marjana