SPORED SV. MAŠ

SOBOTA, 19. september
Januarij, mučenec

Ob 19. uri:
Za vse † Mahnetove in Kraljeve

PETINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM
20. september 2020

Ob 9. uri:
Za † Milko Druškovič
Za vse † iz rodbine Strah in Uršič
Sela ob 10.30 uri:
Za žive in † župljane

PONEDELJEK, 21. september
Matej, evangelist

Ob 19. uri:
Za † Edija Koširja
Za † Marijo Tratnik

TOREK, 22. september
Mavricij, mučenec

Ob 19. uri:
Za † Marijo Toplišek (zadnja od pogreba)
V zahvalo in priprošnjo za zdravje v družini


SREDA, 23. September
Pater Pij, kapucin


Ob 19. uri:
Za † Mirka Debeljaka


ČETRTEK, 24. september
Bl. Anton Martin Slomšek, škof

Ob 19. uri:
Za † Jožefo Gaberšek r. Plevnik

PETEK, 25. september
Nikolaj iz Flüe, kmet

Ob 19. uri:
Na čast Materi Božji za zdravje in božji blagoslov
Za † Milko Druškovič

SOBOTA, 26. september
Kozma in Damijan, zdravnika, mučenca

Ob 19. uri:
Za † Jožefo Strašek (obl)

ŠESTINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM
SLOMŠKOVA NEDELJA
27. september 2020


Ob 9. uri:
Za † Francija Turnška
Za † Ludvika Lugariča
Sela ob 10.30 uri:
Za žive in † župljane
Olimje ob 17. uri:
Za † Jožefa (obl) in Ano Žagar ter Slavico Žagar