SPORED SV. MAŠ

 

PETEK, 5. junij
Bonifacij, škof

Ob 19. uri:
Za † Milko Druškovič
Za † Ivana Motoha
Za zmago Marijinega Srca

SOBOTA, 6. junij
Norbert, redovni ustanovitelj

Ob 19. uri:
Za † Jožeta Šelekarja obl. ter Antona in Marijo Šelekar
Za † Moniko Ceraj obl.
Za zmago Marijinega Srca

NEDELJA SV. TROJICE
7. junij 2020

Olimje ob 9. uri:
Za † Franca Jakopina in † rodbino Jakopina, ter Marijo in Jakoba Počivavška
Sela ob 10.30:
Za † Franca in Marijo Trupaj, Silvo Guček in vse † iz družine Zakovšek in Trupaj

PONEDELJEK, 8. junij
Medart, škof

Ob 19. uri:
Za žive in † župljane
Za zmago Marijinega Srca

TOREK, 9. junij
Primož in Felicijan, mučenca

Ob 19. uri:
Za † Marijo Toplišek
Za † Ano Žagar, obl. ter † Jožefa in Slavico Žagar
Za zmago Marijinega Srca

SREDA, 10. junij
Bogumil Poljski, škof

Ob 19. uri:
Za zmago Marijinega Srca
Za zmago Marijinega Srca

ČETRTEK, 11. junij
SV. REŠNJE TELO

Ob 9. uri
Za † Ivana Motoha iz Rudnice
Za zmago Marijinega Srca
Ob 19. uri:
Za zmago Marijinega Srca

PETEK, 12. junij
Adelajda, redovnica

Ob 19. uri:
Za † Milko Druškovič
Za zmago Marijinega SrcaSOBOTA, 13. junij
Anton Padovanski, manjši brat, cerkveni učitelj

Ob 19. uri:
Za zmago Marijinega Srca
Za zmago Marijinega Srca

ENAJSTA NEDELJA MED LETOM
14. junij 2020

Olimje ob 9. uri:
Za † Stanka, obl. in Jožefo Amon ter rodbino Amon
Sela ob 10.30:
Za † Romana Štora ter † Antona Černoša