SPORED SV. MAŠ

SOBOTA, 11. julij

Benedikt, ustanovitelj benediktincev. Zavetnik Evrope

Ob 19. uri:
Za † Marijo Ogrizek gr.
Za † Angelo Žagar, 30 dan

PETNAJSTA NEDELJA MED LETOM
12. julij 2020

Olimje ob 9. uri:
Za † Milko Druškovič
Sela ob 10.30:
Za † Marijo Ogrizek gr.

PONEDELJEK, 13. julij
Henrik, cesar

Ob 19. uri:
Za † Marijo Ogrizek gr.
Za žive in † župljane
Za † iz družin Bajuk in Pečarič

TOREK, 14. julij
Kamil de Lellis, redovni ustanovitelj

Ob 19. uri:
Za † Marijo Toplišek
Za † Marijo Ogrizek gr.

SREDA, 15. julij
Bonaventura, manjši brat

Ob 19. uri:
Za † Marijo Ogrizek gr.
Za † Zdenko Šoštarič in † Franca Hrovatič
Za zdravje in vse domače

ČETRTEK, 16. julij
Karmelska Mati Božja

Ob 19. uri:
Za † Marijo Ogrizek gr.
Po namenu

PETEK, 17. julij
Aleš. spokornik

Ob 19. uri:
Za † Milko Druškovič
Za † Marijo Ogrizek gr.

SOBOTA, 18. julij
Simon iz Lipnice, duhovnik

Ob 19. uri:
Za † Marijo Ogrizek gr.

Za Mirka Drame

ŠESTNAJSTA NEDELJA MED LETOM
ALEKŠEVA NEDELJA
19. julij 2020

Sela ob 9. uri
Za † Štefana Ohnjec ter Marijo in Franca Božiček
Za † Marijo Ogrizek gr. (p. Jože v Gradcu)
Olimje ob 10.30 uri:
Za † Ivana Uršič obl., Kristino Uršič ter † rodbino Uršič in Strah