SPREJEMAMO ZA SV. MAŠE!

SPORED SV. MAŠ  

Če želite prejeti zakrament sv. spovedi in obhajila izven sv, maše, pozvonite na domofon.   

DVANAJSTA NEDELJA MED LETOM
20. junij
Florentina,opatinja

Polje ob Sotli ob 08. uri:
Za † Antonijo, Ludvika in Antona Šarlaha
Kapela miru v Lastniču ob 15. uri
Za domovino
Olimje ob 09.00 uri:
Za † Jožefa (obl) in Elizabeto Bah ter rodino Žlender
Podčetrtek ob 10.30 uri:
Za † župnika Janeza Bračuna iz Golobinjeja ter za † starše, brate in sestre

PONEDELJEK
21. junij
Alojzij Gonzaga, jezuit

Olimje ob 19. uri:
Za † Ivana Žagarja
Za † Marijo Strnad
Podčetrtek ob 18. uri:
Za † Amalijo obl. in Martina Juga

TOREK
22. junij
Janez Fišer in Tomaž More, mučenca

Olimje ob 19. uri:
Za † Vinka Štavsa
Za † Ivanko Štravs
Podčetrtek ob 17. uri:
Za † Marjana Drofenika (7. dan)
Za † Kristino Hrušovar (7. dan)

SREDA
23. junij
Jožef Cafasso, redovnik

Olimje ob 19. uri:
Za vse †† iz družin Dekleva in Uljanič
Za † Rudija, Roberta in Danija Ceraja

ČETRTEK
24. junij
Rojstvo Janeza Krstnika

Olimje ob 19. uri:
Za † Vilija Ulčnika
Za † Marijo Šeligo

PETEK
25. junij
Doroteja iz Montauna, mistikinja
DAN DRŽAVNOSTI

Olimje ob 19. uri:
Za † Slavico Strašek
Polje ob Sotli ob 18. uri:
Za † Ano in Miha Štefančiča
Za † Antona Ivačiča (7 dan)

SOBOTA
26. junij
Ciril Aleksandrijski, cerkveni učitelj

Olimje ob 19. uri:
Za † Vinka in Ivanko Štravs (30 dan)

TRINAJSTA NEDELJA MED LETOM
27. junij
Ema Krška, kneginja

 

Polje ob Sotli ob 08. uri:
Za † Franca Macurja
Olimje ob 09.00 uri:
Za † Marka Artukoviča in rodbino Boršič
Podčetrtek ob 10.30 uri:
Za † Marto Počivavšek (obl)