ZA OBNOVO ORGEL SO DAROVALI

Doslej smo zbrali 8.450 €

Zbati moramo še 1.550 €

V idilični pokrajini blizu reke Sotle, sredi vinogradov, njiv in pašnikov stoji cerkvica sv. Križa v Imenski gorci. V prezbiteriju je napisana letnica 1535, kar bi lahko bilo leto njene zidave. Zaradi več potresov,  je bila nevarno razpokana in je naravnost vpila po obnovi. Župan Peter Misja je dal pobudo, da jo s skupnimi močmi obnovimo. To nam je tudi uspelo in v nedeljo, 29. avgusta, smo jo v navzočnosti mnogih vernikov slovesno blagoslovili.

Obnovljena je bila v celoti, tako zunanja fasada kot tudi notranjost. V slabem stanju je sedaj le pevski  kor, na katerem se nahajajo orgle, ki jih je izdelal znani orglarski mojster Frančišek Janeček (1720 – 1778) v svoji orglarski delavnici v Celju. Ob tako temeljiti obnovi celotne cerkve, smo se mnogi vprašali ali ne bi dali obnoviti tudi orgle. Nad predlogom je bilo mnogo ljudi navdušenih in verniki so že začeli darovati za uresničitev obnove orgel in pevskega kora.

Obnova bo predvidoma stala 10.000 €.

Na tej strani bomo redno objavljali darovalce, njihov dar, koliko smo že zbrali in koliko nam še manjka do dokončne vsote.

Darovalci:

NASLOV

DAR

Neimenovani – Olimje

100 €

Nabirka pri sv. maši - sv. Križ Imenska Gorca

332 €

 Gobec Fric in Meta - Imenska Gorca

Vavričuk Toni in Irena - Imenska Gorca

Družina Sinkovič - Imeno

Erika Bračko - Imeno 55

Fanika Krničar - Imeno 49

50 €

100 €

100 €

50 €

50 €

Martinčič Vincenc - Imenska Gorca 21b                            70 €

Nabirka pri sv. maši - Podčetrtek                                        95 €

Verica in Boris Počivavšek - Imenska Gorca 1b                100 €

ŽPS sv. Ema                                                                       100 € 

Nabirka pri sv. maši - Podčetrtek                                       80 €

Marjan Burja - Črna pri Kamniku                                      100 €

Božičnik Franc - Imeno                                                       100€

Družina Hedrih - Imeno                                                     50

Družina Štravs . Imeno 5                                                   150 €

Nabirka pri sv. maši (zahvalna nedelja)                            155 €

Intihar Tomaž - Ljubljana                                                   50 €

Družina Košir - Imeno                                                        25 €

Andrej Štaihar - Virštanj                                                     50€

Ivan in Anica Kajba - Golobinjek 16                                100 €

Otroci Ludvika in Pepce Počivavšek                                 500 €

Mirko Hrušovar - Imeno 57                                               50 €

Družina iz Imenega                                                            250

Velikonočno darovanje v Podčetrtku                                 527

Mirko in Ivanka Košir - Imeno 80                                      50 €

Abica Sinkovič - Imenska gorca 10                                    50 € 

Nabirka na Lovrenčevo nedeljo                                        466 €

Občina Podčetrtek                                                            4000€

Marinka in Franci Prah iz Imenega                                    200€

Družina Ulčnik - Planinc iz Imenske gorca                       150€

Družina Alegro iz Golobinjeka                                          100€

Peter in Marija Misja                                                         200€

                 Hvala vsem darovalcem.