NEDELJSKE SVETE MAŠE V CERKVAH OBSOTELJA
Nedelja je za  kristjane poseben dan, ko se v cerkvi  srečamo z Bogom in vernim božjim ljudtvom. Skupaj obhajamo sv. mašo - najsvetejšo daritev, s katero slavimo Boga in posvečujemo sami sebe. Beremo in poslušamo Božjo besedo. ki nam pove, kako naj živimo kot kristjani. Bogu darujemo tudi sadove dela naši rok - kruh in vino, ki po duhovnikovi posvetitvi postaneta Jezusovo telo in njegova kri - sv. obhajilo, ki nas združi z živim Bogom. Sv. obhajilo nam daje notranjo moč, da lahko živimo po Božji volji.
 
Vsak kristjan, ki mu je vera vodnica v vseh okoliščinah življenja, čuti potrebo po srečanju z Bogom in ljudmi, zato se z veseljem in rad udeležuje sv. maše.
Hvala Bogu, še vedno imamo dovolj duhovnikov, da se lahko udeležimo sv. maše. Če  morda v domači cerkvi ni sv. maše ob uri, ki bi nam ustrezala, so možnosti tudi v kateri od sosednjih župnij.  

Ob 7. uri

Cerkev Marijinega vnebovzetja v Kozjem

Sv. Peter pod Sv. gorami - Bistrica ob Sotli

Ob 8. uri

Sv. Miklavž v Polju ob Sotli

Ob 9. uri

Sv. Peter v Bučah

Cerkev Marijinega vnebovzetja v Olimju

Ob 9.30 uri

Sv. Peter pod Sv. gorami - Bistrica ob Sotli

Sv. gore - Marijina božja pot

Ob 10. uri

Sv. Ema

Cerkev Marijinega vnebovzetja v Kozjem

Ob 10.30 uri

Sv. Lovrenc v Podčetrtku

Ob 11. uri

Sv. gore - Marijina božja pot