MOLITEV ZA ŠKOFA IN BOŽJE LJUDSTVO PRED ŠKOFOVSKIM POSVEČENJEM

Nebeški Oče, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. V svoji dobroti si izbral svojega služabnika Maksimilijana, da bo kot naslednik apostolov vodil tvoje vernike. Daj mu duha modrosti in moči, da bo zvesto vodil zaupano mu ljudstvo. Pomagaj nam, da bomo v raznolikosti darov tvojega Duha gradili občestvo s teboj, prepoznavali znamenja časa in rasli v zvestobi Kristusovemu evangeliju. Po Kristusu našem Gospodu.