Selska cerkev

V Selah stoji cerkvica, ki je bila zgrajena koncem 16. stoletja. Posvečena je sv. apostoloma Filipu in Jakobu. Nekoč je bila podružnica Pilštanjske župnije, leta 1785 pa je bila dodeljena olimski župniji.

filip2

Cerkev je enoladijska s prizidano zakristijo. Sedanji glavni in edini oltar v cerkvi, je bil narejen leta 1862 v baročnem slogu. Načrt zanj je naredil Tomaž Fantoni. V sredini ima sliko cerkvenih patronov sv. Filipa in Jakoba. Slika je iz istega časa, izdelana pa je bila na Dunaju po naročilu škofa Antona Martina Slomška. Ob njenih straneh so štirje kipi svetnikov sv. Petra, Pavla ter Martina in Antona Puščavnika.

Strop prezbiterija je poslikan s 4 freskami, ki predstavljajo sv. Urbana, ki blagoslavlja grozdje, sv. Aleša pod stopnicami, sv. Petra sedečega na prestolu s ključi v rokah in Jezus na poti v Emavs z dvema učencema. Na stenah levo in desno sta upodobljena sv. Matija in sv. Simon. Freske je leta 1862 naslikal italijanski slikar Tomaž Fantoni.

Na pevskem koru se nahaja Janečkov pozitiv iz leta 1734. V Sela je bil prenesen iz Pilštanja, Po prenosu v Sela so ga predelali v orgle. Te orgle že dogo niso več služile svojemu namenu, zato jih je leta 2006 orglarski mojter Boštjan Černe iz Ljubljane znova obnovil in jih vrnil v prvoto stanje – pozitiv.

Od leta 1846 so bili pri tej podružnici štirje privilegirani živinski in kramarski sejmi na leto. Kot spomin na te sejme se je ohranila »Alekšova« nedelja, ki se obhaja v nedeljo po prazniku sv. Aleksija, ki goduje 17. julija. Pred slovesno sv. mašo je procesija z Najsvetejšim in Marijinim kipom, po sv maši pa pogostitev za vse prisotne v gasilskem domu.

Gasilci obhajajo svoj praznik prvo nedeljo po prazniku sv. Florijana, ki goduje 4. maja. Pri maši so navzoči domači in sosednji gasilci s svojimi praporjem. Ker se istočasno obhaja tudi god sv. zavetnikov te cerkve, po sv. maši gasilci in župnija pogostijo vse udeležence v gasilskem domu.

 Cerkev je odprta samo v času bogoslužja v nedeljo dopoldan ob 10. 30 uri.

filip3