SPREJEMAMO ZA SV. MAŠE!

SPORED SV. MAŠ IN MAŠNI NAMENI  

 
SOBOTA

25. september
Nikolaj iz flȕe, kmet

Olimje ob 19. uri:
Za zdravje
Za † Jožefa Rogača

ŠESTINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM
26. september
Slomškova nedelja

Polje ob Sotli ob 08. uri:
Za † Franca in Jožefo Lojen obl.
Olimje ob 09. uri:
Za vse † iz družine Plankar
Podčetrtek ob 10.30 uri:
Za † Jurija in dve † Mariji Šelekar
Olimje ob 17. uri
za žive in † župljane

PONEDELJEK
27. september
Vincencij Pavelski, ustanovitelj lazaristov

Olimje ob 19. uri:
Za † Ivana Žagarja
Za † Janeza Gradišeka
Podčetrtek ob 18. uri:
Za † Kristino Hruševar

TOREK
28. september
Venčeslav, mučenec

Olimje ob 19. uri:
Za † iz družin Drolc, Čelešnik, Kužner in Martinčič
Za † Franca in Marijo Pance
Za † Vinka in Ivanko Štavs


SREDA
29. september
Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli

Olimje ob 19. uri:
Za spreobrnjenje
Za † Marijo Tovornik
Za † Antonijo Rojko


ČETRTEK
30. september
Hieronim, cerkveni učitelj

Olimje ob 19. uri:
Za † Marjana Drofenik
Za † Frančiško Zupančič ter Betko in Lejo Kastelic
Za † Marto Čadež in Ivanko Peternel

PETEK
1. oktober
Terezija Deteta Jezusa, karmeličanka

Olimje ob 19. uri:
Za zdravje družine Jerman
Za † Dominika, Romana in † sorodnike
Polje ob Sotli ob 18. uri:
Za † Ano in Mihaela Štefančiča

SOBOTA
2. oktober
Angeli varuhi

Olimje ob 19. uri:
Za † Dragota Žuliča
Za zdravje družine Štrukelj
Za † Bogomilo Ploh, starše in sorodnike


ŠESTINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM
3, oktober
Rožnovenska nedelja

Polje ob Sotli ob 08. uri:
Za † Bogdana, Pepco in Ivana Juraja
Olimje ob 09. uri:
Za † Rudolfa Videtiča
Podčetrtek ob 10.30 uri:
Za † Marijo in Franca Plevnika, Janeza Krničarja in †
starše

 
NEDELJSKE SVETE MAŠE V OBSOTELJU

Ob 7. uri

Cerkev Marijinega vnebovzetja v Kozjem

Sv. Peter pod Sv. gorami - Bistrica ob Sotli

Ob 8. uri

Sv. Miklavž v Polju ob Sotli

Ob 9. uri

Sv. Peter v Bučah

Cerkev Marijinega vnebovzetja v Olimju

Ob 9.30 uri

Sv. Peter pod Sv. gorami

Sv. gore

Ob 10. uri

Sv. Ema

Cerkev Marijinega vnebovzetja v Kozjem

Ob 10.30 uri

Sv. Lovrenc v Podčetrtku

Ob 11. uri

Sv. gore