SPREJEMAMO ZA SV. MAŠE!

SPORED SV. MAŠ  

Če želite prejeti zakrament sv. spovedi in obhajila izven sv, maše, pozvonite na domofon.

TRETJA VELIKONOČNA NEDELJA
18. aprila

Polje ob Sotli ob 08. uri:
Za † Antonijo in Milana Štefanoviča
Olimje ob 09.00 uri:
Za † Franca in Marijo Amon ter Lovrenca, Ivana in dve † Mariji Amon
Podčetrtek ob 10.30 uri:
Za † dek. Jožefa Rogača

PONEDELJEK
¸19. april
Leon IX. papež


Olimje ob 19. uri:
Za † sobrate, sorodnike in dobrotnike našega minoritskega reda
Za žive in † župljane
Podčetrtek ob 18. uri:
Za † starše Pajk


TOREK
20. april
Anastazij Sinajski, opat

Ob 19. uri:
Za † Marijo Strnad
Za vse † iz družine Skale (iz Rudnice)
Za † dekana Jožefa Rogača

SREDA
21. april
Anzelm, škof

Ob 19. uri:
Za † Ilija Udovića
Za † Slavico Strašek
Za † Mileno Čoh

ČETRTEK
22. april
Hugo, škof

Ob 19. uri:
Za † Zdravka Deanovića
Za dvojne † starše
Za † Mileno Čoh

PETEK
23. april
Jurij, mučenec Olimje

ob 19. uri:
Za † Marjano Kovač obl.
Polje ob Sotli ob 18. uri:
Za † Roberta Cveka

SOBOTA
24. april
Fidelis iz Sigmaringena, mučenec

Ob 19. uri:
Za † Patricijo Plazar
Za dušno in telesno zdravje ter † starše Plazar

ČETRTA VELIKONOČNA NEDELJA
25. aprila

Polje ob Sotli ob 08. uri:
Za † dekana Jožefa Rogača
Olimje ob 09.00 uri:
Za † Rudolfa Ceraja (30 dan) in nečaka Danija Ceraja (7. dan)
Podčetrtek ob 10.30 uri:
Za † Marijo Šeligo (7. dan pogreba)