SPREJEMAMO ZA SV. MAŠE!

SPORED SV. MAŠ IN MAŠNI NAMENI   

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA PETEK

14. januar
Odon, prior v Jurkloštru

Olimje ob 17. uri
Za † Frančiško Stergar
Polje ob Sotli ob 18. uri
Za † Alojza Pangriča
Za † Hildo in Antona Ivačiča

SOBOTA
15. januar
Pavel iz Teb, puščavnik

Olimje ob 17. uri:
Za † Pavlino Oglajner obl in † sorodnike

DRUGA NEDELJA MED LETOM
16. januar

Polje ob Sotli ob 08 uri:
Za † Franca Kunsta
Olimje ob 09. uri:
Za † Francija Turnška
Podčetrtek ob 10.30 uri:
Za † Antona Počivavšeka obl

PONEDELJEK
17. januar
Anton puščavnik, opat

Olimje ob 17. uri:
V OLIMJU NE BO SV. MAŠE
NA PTUJU BO SV. MAŠA za † Antona Grobina 1. gr.
Podčetrtek ob 18 uri:
Za † Alojza, Alojzijo in Srečka Verboška ter družino Trdinšek

TOREK
18. januar
Marjeta Ogrska, kneginja

Olimje ob 17. uri:
Za † Marijo Strnad, za † starše in rodbino Žlender in Žagar
Za † Antona Grobina gr.
Za zdravje in srečo

SREDA
19. januar
b. sl. Friderik Baraga, misijonar

Olimje ob 17. uri:
Za † Antona Grobina gr.
Za † Martina in Marijo Šelekar

ČETRTEK
20. januar
Fabijan in Sebastijan, mučenca


Olimje ob 17. uri:

Za † Antona Grobina gr.
Za † Marijo Ravnjak

PETEK
21. januar
Agnes (Neža), mučenka

Olimje ob 17. uri
Za † Nežo in Toneta Lubšina
Za † Jožeta Lipnika
Polje ob Sotli ob 18. uri
Za † Antona Grobina gr.
Za † Avgusta Štefančiča 7. dan

SOBOTA
22. januar
Vincencij (Vinko) mučenec

Olimje ob 17. uri:
Za † starše Franca in Marijo, za brate Antona, Vinka, Franca in Alojza Cvetko, ter sestro Marijo Praznik.
Za † Jožeta Šelekarja, Marijo in Antona Šelekarja ter za Liziko Žlender in Lizo Vodeb
Za † Antona Grobina gr.

TRETJA NEDELJA MED LETOM
NEDELJA BOŽJE BESEDE
23. januar

Polje ob Sotli ob 08 uri:
Za † Franca Gorišeka in † Franca Mačurja
Olimje ob 09. uri:
Za † Antona Grobina 7.dan
Podčetrtek ob 10.30 uri:
Za † Stanka Kolarja obl