SPREJEMAMO ZA SV. MAŠE!

SPORED SV. MAŠ 

JEZUSOV KRST
10. januar 2021


Ob 9. uri:
Za žive in † župljane
Za † iz družin Gosak in Povalej ter † Ireno Komatar
 

PONEDELJEK, 11. januar
Pavlin Oglejski, škof

Ob 18. uri:
Za † brate, sorodnike in dobrotnike našega minoritskega reda
Po namenu

TOREK, 12. januar
Ernest, opat

Ob 18. uri:
Za ustanovitelje naše olimske cerkve
Za † Naceta Skalički

SREDA, 13. januar
Hilarij, škof

Ob 18. uri:
Za dobrotnike naše olimske cerkve

ČETRTEK, 14. januar
Odon, prior v Jurkloštru

Ob 18. uri:
Za † Franca in Marijo Žlender obl.

PETEK, 15. januar
Pavel, puščavnik

Ob 18. uri:
Za † Ivana Amona

SOBOTA, 16. januar
Berard in tovariši, mučenci

Ob 18. uri:
Za † Mirka Bizjaka


DRUGA NEDELJA MED LETOM
Anton, puščavnik
17. januar 2021

Ob 9. uri:
Za žive in † župljane