olimje1.jpg olimje3.jpg olimje2.jpg

STARA LEKARNA

 star lekarna1

Začetek: patri pavlinci leta 1663

Ko so se v Olimje leta 1663 naselili patri pavlinci, se je tudi tukaj začelo sistematično proučevanje zelišč. Patri so v svojih redovnih pravilih imeli zapisano, da mora vsak samostan imeti za tiste, ki zbolijo, posebno bolniško sobo, ki so jo imenovali »infirmaria«. Eden od bratov je opravljal službo bolniškega strežnika in bil na razpolago bolnim sobratom. Nekateri menihi so se povsem posvetili zdravilstvu.

Gojili in nabirali so zdravilne rože in iz njih pripravljali zdravila.

Ohranjena slika samostana iz leta 1681 prikazuje dva vrtova, kjer so verjetno gojili tudi zdravilne rastline. Še bolj kot v »rožice«, so menihi zaupali v moč molitve.

Olimski prior Eggerer je v svojem delu »Nebeška lekarnica« zapisal, da sta vera in zaupanje v Božjo pomoč »bolj učinkovito zdravilo, kot vse zdravilne rastline Dioskurida ali medicina Galena«. Kljub vsemu so patri pavlinci v Olimju upoštevali dognanja medicinske znanosti in so v pritličju samostana v južnem stolpu uredili prostor, ki ga danes imenujemo »Stara lekarna«. Kdaj točno so pavlinci ustanovili lekarno v Olimju, ostaja skrivnost. Smemo le sklepati, da so z ustanovitvijo pavlinskega samostana v letu 1663 nastali tudi pogoji za delovanje samostanske lekarne.

Okroglo, obokano sobo, nekdanje lekarne je leta 1780 s čudovitimi freskami opremil mojster Anton Lerchinger iz Rogatca. Velika je njihova umetniška vrednost, še večje pa je njihovo sporočilo. Freske govorijo o poti do zdravja in sreče.

Leta 1782  je cesar Jožef II. razpustil pavlinski red in izgnal patre iz Olimja.

Prostor lekarne je vse do leta 1950 služil kot shramba za poljske pridelke. Vlaga je dodobra uničila poslikavo, toda spretne roke restavratorjev so obnovile, kar je bilo zapisano propadu.

Nad lepoto obnovljenih  fresk lahko danes le strmimo. So kot knjiga, ki jo lahko bere vsak  človek -, od najbolj preprostega do največjega učenjaka. 

Nadaljevanje:  bratje minoriti 

Bratje minoriti smo oživili zeliščarsko tradicijo v Olimju. Po zgledu sv. Frančiška Asiškega, našega redovnega ustanovitelja, ki je stregel gobavcem, želimo tudi mi s pripravo domačih zdravil in  molitvijo dodati svoj delež za več duhovnega in telesnega zdravja.

Pred samostanom smo uredili vrt zdravilnih rastlin, sprehajalne poti in gredice, na katerih  raste  od 200 - 250 primerkov zdravilnih rastlin. Označene so s slovenskim in latinskim imenom ter pojasnilom, kateri deli rastlin služijo v zdravilne namene in za kakšne bolezni se uporabljajo.

stara lekarna2stara lekarna3

Minoristki samostan Olimje