GODOVI SVETNIKOV IN MAŠNI NAMENI ZA NASLEDNJE DNI

Glej tudi AKTUALNO

SOBOTA 21. april

Anzelm, škof, cerkveni učitelj

Ob 19. uri:

Za † Marijo Plevnik

4. VELIKONOČNA - NEDELJA DOBREGA PASTIRJA

NEDELJA DUHOVNIH POKLICEV

22. april 2018

Olimje ob 9. uri:

Za † Lovrenca, Franca, Roka in starše Žlender ter Janka in Milko Aplenc

V Selah ne bo sv. maše.

PONEDELJEK 23. april

Jurij, mučenec

Ob 19. uri:

Za † Marjano Kovač (obl.

Za žive in † župljane

Na čast Svetemu Duhu za uspeh

provincialnega kapitlja

TOREK 24. april

Fidelis Sigmarinški, kapucin

Ob 19. uri:

Za † Jurija Kosa in rodbino ter rodbino Mraz

SREDA 25. april

MARKO, evangelist

Ob 19. uri:

Za † Kristino Lampret

Za † Rozino Lampret

 ČETRTEK 26. april

Leon IX., papež

Ob 19. uri:

Za † Francija Turnška

Za uspešno operacijo

PETEK 27. april

Marija, Mati dobrega sveta

Ob 19. uri:

Za † Slavico Žagar

SOBOTA 28. april

Peter Chanel, duhovnik, mučenec

Ob 19. uri:

Za † Antona Lipoška (30. dan)

5. VELIKONOČNA NEDELJA 29. april 2018

Olimje ob 9. uri:

Za žive in † župljane

Ob 17. uri:

Za † Pepco Božičnik

Sela ob 10.30 uri:

Za † Marijo Plevnik

Podčetrtek ob 10. uri:

Za † Marijo in Jožefa Pajka, Faniko Levstik in Ivana Cerjaka