Glej tudi AKTUALNO

Mašni nameni od 19. 11. do 26..11. 2017

 
   
   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

33. NEDELJA MED LETOM                           Olimje ob 9.uri: Za + Rozalijo Plevnik

     19. NOVEMBER                                        Sela ob 10.30 uri:

                                                                        Za + Edija Plevnika in starše Mlinar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ponedeljek, 20.11.                                      Ob 17.uri: 

    Edmund, kralj                                              Za žive in ++ župljane

                                                                         Za + Urško Rezec in druž. Rezec in rodbino Vodeb

                                                                                   in v dober namen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       torek, 21.11.                                                Ob 17.uri:

       Darovanje Device Marije                            Za + Gabrijelo Benda

                                                                                                Za + Matildo Plevnik

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        sreda, 22.11.                                               Ob 17. uri:

           CECILIJA, mučenka                                 Za + Vojka Mariniča

             zavetnica cerkvenega petja                     Za  + Marto Golej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          četrtek, 23.11.                                             Ob 17. uri:

                                                                                                    V zahvalo in priprošnjo Materi Božji

           Klemen, papež in mučenec                        Za + Slavico Žagar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           petek, 24.11.                                                Ob 17. uri:

         Andrej in drugi vietnamski mučenci             Za + Erika Žlendra

                                                                                                      Za + Hildo Prešiček

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             sobota, 25. 11.                                          Ob 17. uri:

      Katarina Aleksanndrijska, muč.                         Za + Edvina Tomažiča

         Spomin rajnih iz Franč. redov

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              NEDELJA, 26.11.                                   Sv. Andrej ob 9.uri:

               JEZUS KRISTUS, KRALJ                      Za + Jožeta Petana, Alojzijo in Roka Božička

                          VESOLJSTVA                                Za + Damira Čirkoviča, 30. dan

             ANDREJEVA NEDELJA                         Za ++ Žolgerjeve in Toplišekove

             Začetek tedna Karitas                            Olimje ob 16.uri: 

                                                                             Za + Aleksandra, obl., Ivana Kuljanca, Katarino

                                                                              in Petra Kuljanca  

********************************************************************************************************************                                                              

 

 GODOVI SVETNIKOV IN MAŠNI NAMENI ŽUPNIJE OLIMJE

31. NEDELJA

   
   

MED LETOM - ZAHVALNA

5. november 2017

Olimje ob 9. uri:

V zahvalo in priprošnjo za Božje varstvo na vseh poteh

Sela ob 10.30 uri:

Za † Francija Mahajnca, gregorianska

Za † Damira Čirkovića (8. dan) 

PONEDELJEK, 6. nov.

Lenart, opat

Ob 17. uri:

Za žive in † župljane

Za † Francija Mahajnca, gregorianska

Za † Francija Turnška (8. dan) 

TOREK, 7. november

Engelbert, škof

Ob 17. uri:

Za † brate, sorodnike in dobrotnike našega minoritskega Reda

Za † Francija Mahajnca, zadnja gregorianska

SREDA, 8. november

Janez Duns Skot, manjši brat

Ob 17. uri:

Za † Antona in Marijo Babuder

ČETRTEK, 9. nov.

POSVETITEV LATERANSKE BAZILIKE

Ob 17. uri:

Za † Ivanko Žekar ter Brinjevčeve in Acmanove

PETEK, 10. nov.

Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj

Ob 17. uri:

Za † Jelko in Frica Fileja

Po namenu

SOBOTA, 11. nov.

Martin, škof

Ob 17. uri:

Za † Ano (obl.) in Franca Turnška

32. NEDELJA

MED LETOM

12. november 2017

 

Olimje ob 9. uri:

Za † Florijana in Franca Stiploška ter Jerico Hrovat (obl.)

Sela ob 10.30 uri:

Za † Jožeta, Bredo, starše Kužner in Marijo Božič