Glej tudi AKTUALNO

 OZNANILA ŽUPNIJE OLIMJE

MAŠNI NAMENI IN GODOVI SVETNIKOV

SOBOTA 20. januar

Fabijan in Sebastijan (Boštjan), mučenca

Ob 17. uri:

Za † Antonijo Malnar, gregorijanska

Za † Ožbeja Turnšek - Kregarja

3. NEDELJA MED LETOM, 3. januar 2018

Olimje ob 9. uri:

Za † Jožeta Šelekarja

Sela ob 10.30. uri:

Za † Antonijo Malnar, gregorijanska

PONEDELJEK, 22. jan.

Vincenc, dijakon, mučenec

Ob 17. Uri

Za žive in † župljane

Za † Jožeta Šelekarja

Za † Antonijo Malnar, gregorijanska

TOREK, 23. januar

Zaroka Marije in Jožefa

Ob 17. uri:

Za † Antonijo Malnar, gregorijanska

SREDA, 24. januar

Frančišek Saleški, škof,

Ob 17. uri:

Za † Francija Turnška

Za † Antonijo Malnar, gregorijanska

ČETRTEK, 25. jan.

SPREOBRNITEV APOSTOLA PAVLA

Sklep tedna molitve za edinost kristjanov

Ob 17. uri:

Za † Antonijo Malnar, zadnja gregorijanska

Za † rodbini Bevc in Plevnik

PETEK, 26. jan.

Timotej in Tit, škofa

Ob 17. uri:

Za † Slavico Žagar

Za † Angelo Tomanič

SOBOTA, 27. januar

Angela Merici,  redovna  ustanoviteljica

Ob 17. uri:

Za † Gabrijelo Benda

4. NEDELJA MED LETOM, 28. januar 2018

Nedelja Svetega pisma

Olimje ob 9. uri:

Za † Tonija Sinkoviča

Za † Dominika in Poldiko Štukl (obl.)

Olimje ob 15.30 uri:

Za † Pepco Božičnik

Sela ob 10.30. uri:

Za † Marto Golej (1. obl.)