GODOVI SVETNIKOV IN MAŠNI NAMENI ZA NASLEDNJE DNI

Glej tudi AKTUALNO

SOBOTA 14. julij

Kamil de Lellis, duhovnik

Ob 19. uri:

Za † starše Aleksandra in Marijo Diwoš

Za † Antona Lipošeka

15. NEDELJA MED LETOM 15. julij 2018

Olimje ob 9. uri:

Za † Ivana (obl.) in Kristino Uršič ter stare starše Uršič

Za † Zdenko Šoštarič (obl.)

Sela ob 10.30 uri:

Za † Matildo Plevnik   

PONEDELJEK 16. julij
Karmelska Mati Božja

Ob 19. uri:
Za žive in † župljane
Za † Otona Grobina (obl.), rodbine Počivalšek, Aplenc in Motoh

TOREK 17. julij
Aleš, spokornik

Ob 19. uri:
Za † Venčeslava Lipovška
Za † Silvija Tula

SREDA 18. julij
Friderik (Miroslav), škof, mučenec

Ob 19. uri:
Za † Damira Čirkovića
Za † brate, sorodnike in dobrotnike našega Reda

ČETRTEK 19. julij
Justa, mučenka

Ob 19. uri:
Za † Slavico Žagar


PETEK 20. julij
Apolonij, škof, mučenec

Ob 19. uri:
Za † Silvo Počivalšek
Po namenu

SOBOTA 21. julij
Lovrenc iz Brindizija, manjši brat

Ob 19. uri:
Za † Ano in Alojza Belaj
1

6. NEDELJA MED LETOM
22. julij 2018
V Selah Alekševa nedelja in Krištofova nedelja

Sela ob 9. uri:
Za † Jakoba in Marijo Počivavšek
Za † Štefana Ohnjeca ter Marijo in Franca Božička
Za † Ano in sina Francija Turnška

V OLIMJU TA DAN NE BO SV. MAŠE